Dividends i dret de separació

S’ha suspès fins el 31 de desembre el dret de separació per no repartiment de dividends

Dividends i dret de separació

Si una societat no reparteix un determinat percentatge dels beneficis que obté, els socis tenen dret a separar-se —i rebre el valor de les seves participacions. En concret:

  • Perquè existeixi aquest dret de separació és necessari que faci almenys 5 anys que la societat està inscrita al registre mercantil, que la junta no acordi distribuir almenys un 25% dels beneficis repartibles i que la societat hagi obtingut beneficis dels tres últims anys.
  • A més, encara que es donin aquests requisits, no existeix dret de separació si durant els últims cinc anys la societat ha repartit almenys el 25% dels beneficis repartibles d’aquest període.

Doncs bé, si enguany la vostra societat no repartirà dividends, sapigueu que els vostres socis no podran exercir aquest dret de separació, ja que ha quedat suspès fins el 31 de desembre de 2020 —aquesta mesura s’ha aprovat a causa del coronavirus perquè les empreses puguin retenir els dividends i ser més solvents.

 

En tot cas, cal fer un seguiment dels dividends repartits cada any per a veure si es donen o no els requisits que permeten als socis separar-se de la societat. L’exercici d’aquest dret podria suposar un problema de tresoreria per a la societat o els socis mateixos que cal preveure i evitar.

 

 

Els nostres professionals us assessoraran sobre les causes que permeten a un soci separar-se de la societat i sobre altres matèries que puguin suposar conflictes entre socis.Subscriu-te a la Newletter