Incentius per al sector de l’automòbil

S’han aprovat com a conseqüència de la crisi del coronavirus

Incentius per al sector de l’automòbil

Les empreses del sector de l’automoció han vist augmentar els incentius aplicables a l’impost sobre societats. En concret:

  • Amb efectes 2020 i 2021 ha augmentat del 12% al 25% la deducció per innovació tecnològica aplicable a aquestes empreses —despeses el resultat de les quals sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous processos de producció o una millora dels existents.
  • D’altra banda, aquestes empreses podran amortitzar lliurement, fins a un màxim de 500.000 euros, els immobilitzats materials nous que adquireixin el 2020 i que impliquin la sensorització i monitorització de la cadena productiva o la implantació de sistemes de fabricació basats en plataformes modulars o que redueixin l’impacte ambiental.

En tots dos casos hauran d’obtenir un informe motivat emès per l’organisme competent en què es qualifiquin les despeses o les inversions com a aptes per a gaudir del respectiu incentiu.

 

 

Si la vostra empresa està relacionada amb el sector de l’automoció, us informarem dels nous incentius aprovats per a aquest sector.Subscriu-te a la Newletter